Ngā mea kua uru kē - haina mai

Ingoa whakamahi
Kupu hipa